Göteborgs botaniska trädgård
Göteborgs botaniska trädgård

Göteborgs botaniska trädgård

Välkommen till Göteborgs botaniska trädgård

Här bokar ni lektioner

Vi vill med utgångspunkt från våra fantastiska växtsamlingar och samlade kunskaper utifrån en vetenskaplig grund belysa hur viktiga och värdefulla växterna är för oss alla. Alltifrån maten vi äter och vattnet vi dricker till luften vi andas, är växterna helt nödvändiga för ett liv på jorden.

Vi erbjuder olika lektioner för alla åldrar och skolformer från förskolan till gymnasiet, folkhögskolor och SFI. Allt från kompost och kretslopp till tropiska nyttoväxter. Hör gärna av er om ni har egna idéer eller specifika önskemål.

Lektionerna är utformade efter respektive läroplan.

Vi följer gällande råd och rekommendationer med anledning av pandemin, vilket kan medföra att aktiviteter och lektioner ställs in med kort varsel.


Kostnad för lektionerna

Under 2021 kommer vi  att erbjuda ett antal kostnadsfria lektioner för elever från Västra Götalandsregionen

För skolor/grupper utanför regionen är avgiften 500 kr för en enkellektion på 50 minuter och 800 kr för en dubbellektion på 80 minuter.

Lektion avbokad senare än en vecka före bokad tid debiteras med 500 kr. Avgiften faktureras

Adress

Göteborgs botaniska trädgård

Göteborgs botaniska trädgård

Carl Skottsbergsgata 22A

413 19 Göteborg

010-473 77 77

botaniska.tradgarden@vgregion.se

Kontakt